Transregio SFB-TR 84 “Innate Immunity of the Lung: Mechanisms of Pathogen Attack and Host Defence in Pneumonia“

A A A

Forgot password?

A1 Members

 • Laura Maschirow

  Charité - Universitätsmedizin Berlin
  Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie
  Augustenburger Platz 1
  13353 Berlin

  laura.maschirow@charite.de
 • Ivo Röwekamp

  Charité - Universitätsmedizin Berlin
  Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie
  Augustenburger Platz 1
  13353 Berlin

  ivo.roewekamp@charite.de

A2 Members

A4 Members

A5 Members

 • Patrick Dörner

  Charité - Universitätsmedizin Berlin
  Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie
  Augustenburger Platz 1
  13353 Berlin

  patrick.doerner@charite.de

A6 Members

A7 Members

 • Kirstin Mösbauer

  Charité - Universitätsmedizin Berlin
  Institut für Virologie
  Charitéplatz 1
  10117 Berlin

  kirstin.moesbauer@charite.de
 • Dr.rer.nat. Daniela Niemeyer

  Charité - Universitätsmedizin Berlin
  Institut für Virologie
  Charitéplatz 1
  10117 Berlin

  daniela.niemeyer@charite.de